Ціноутворення (2003)

1. Витрати виробництва, витрати підприємства

Ціна — це одна з найбільш складних економічних категорій. Для правильного її розуміння необхідно мати уявлення про те, що лежить в основі ціни, які об'єктивні економічні закони впливають на процеси ціноутворення і рух цін. Ціна є грошове вираження вартості товару, а вартість кожного конкретного товару — це втілена і матеріалізована в нім суспільна праця.

У грошовому вираженнінавчальний бізнес план витрати суспільної праці утворюють витрати виробництва, які існують завжди незалежно від суспільної форми виробництва. Важливо з'ясувати, хто несе ці витрати. З позицій суспільства витрати виробництва рівні повним, тобто суспільно необхідним, витратам праці. З позицій підприємства у витрати виробництва входять лише витрати на сировину і матеріали, паливо і енергію, амортизацію основних засобів, оплату праці. Іншими словами, у витрати підприємства входить частина витрат суспільно необхідної праці на виробництво товарів і тому менше витрат суспільства на величину додаткового продукту.

У реальному економічному житті індивідуальні витрати окремих підприємств можуть відхилятися від рівня суспільно необхідних витрат праці: якщо вони перевищують цей рівень, значить, підприємство збиткове. В умовах ринкової економіки збиткові підприємства і фірми розоряються, а в умовах планової — знаходяться на дотації держави.

Підприємства, де витрати праці нижче суспільно необхідних, збагачуються. Якщо витрати підприємства знаходяться на рівні суспільний необхідних витрат праці, воно лише відшкодовує свої витрати, не маючи можливості нагромаджувати кошти для розвитку виробництва і поліпшення соціального положення своїх працівників.