Ціноутворення (2003)

4. Види цін

Ціни класифікуються по різних ознаках. Кожен вид ціни має певний склад елементів (складових ціни) і структуру (відношення окремих елементів до загального рівня ціни). На рівень ціни впливають різні чинники.