Ціноутворення (2003)

6. Цінова політика підприємства (фірми)

З викладеного видно, що рівень ціни істотно впливає на успішне функціонування підприємства (фірми) і є одним з чинників, від якого залежать сума прибутку і рівень рентабельності.

Підприємства, що прийняли маркетингову концепцію господарювання, перш ніж приступати до виробництва продукції певного вигляду, ретельно вивчають ринок: попит на свою продукцію залежно від етапу її життєвого циклу, необхідна якість, прогноз об'єму продажів, ціни конкурентів на аналогічну продукцію і ін. І лише після проведених маркетингових досліджень підприємство приступає до аналізу своїх можливостей в частині необхідних об'ємів продажів, можливих витрат виробництва і ін.

Це загальна стратегія діяльності підприємства, частиною якої є цінова політика.

Таким чином, цінову політику підприємства (фірми) можна охарактеризувати як сукупність економічних і організаційних заходів, направлених на досягнення за допомогою цін кращих результатів господарської діяльності, на забезпечення стійкого збуту і здобуття достатнього прибутку. Цінова політика передбачає взаємозв'язаний облік необхідності відшкодування витрат і здобуття необхідного прибутку, орієнтації на стан попиту і конкуренції; поєднання єдиних і гнучких цін на продукцію.