Ціноутворення (2008)

2.9. Статистичні ціни

Ринкові ціни, процес їх освіти і зміни є предметом статистичного вивчення. Завдання статистики полягає у фіксації, спостереженні і визначенні напрямів динаміки рівня цін для характеристики стану ринку – його стійкості і кон'юнктури, оцінки інфляційного чекання, індексації доходів, оцінки купівельної спроможності населення, прогнозування рівня цін.

Для вирішення цього завдання органами статистики здійснюється реєстрація цін, їх систематизація і побудова динамічних рядів. В процесі вивчення динаміки рівня цін використовуються незмінні ціни– постійні, не змінні тривалий час; поточні ціни – на певну дату; середні ціни – ціни, що розраховані на підставі даних поточних цін і є узагальненою характеристикою для:

цін сукупності товарної групи;

цін, що варіюються в часі (середньомісячні, середньорічні і т. д.);

територіальних цін одного товару;

цін товарів по сукупності підприємств.

Середні ціни розраховуються по формулах середньою арифметичною, середньою гармонійною (простих або зважених). Вибір методу розрахунку залежить від наявності інформації і поставлених цілей.

Порівнянні ціни– перераховані з врахуванням індексу цін.

Індекс цін – показник, що зіставляє ціни звітного періоду з цінами якого-небудь минулого (базисного) періоду. Індексному методу належить провідна роль в статистичному спостереженні, оскільки він дозволяє вимірювати зміну фізичних обсягів виробництва і реалізації продукції, товарів, послуг, оцінювати динаміку рівня життя населення. У статистиці розраховують декілька індексів.

Індекс споживчих цін характеризує динаміку цін на споживчі товари, включаючи послуги, і є відповідно до методики, прийнятої більшістю країн з розвиненою економікою, основним показником рівня інфляції. Розрахунок цього індексу важливий для підприємств, що працюють на споживчий ринок.

Індекс цін промислової продукції оцінює інфляцію на продукцію, вироблювану промисловими підприємствами, дозволяючи зіставляти зміни цін.

Індекс тарифів на вантажні перевезення характеризує динаміку вартості перевезень всіма видами транспорту.

Індекс цін на матеріально-технічні ресурси розраховується на підставі даних про середні ціни по групах продукції виробничо-технічного призначення, що набуває підприємствами і організаціями для поточного вжитку, тобто в нім відбиті не лише зміни цін підприємств-виробників, але і витрати, що виникають в процесі руху товару, постачальницько-збутові надбавки і непрямі податки, в результаті цього він може значно відрізнятися від індексу цін на промислову продукцію.

Індекс цін на сільськогосподарську продукцію відображає зміни цін реалізації сільськогосподарських виробників. Оскільки виробництво продукції в цій галузі носить сезонний характер, то найбільш достовірним є індекс, що обчислюється на підставі середніх даних звітного і базисного періодів.

Індекс цін на послуги характеризує динаміку цін в підприємствах, що надають послуги, його особливістю є те, що за весь період процесу лібералізації цін починаючи з 1992 року він випереджав інші індекси цін.

Індекси цін розраховуються органами Державного комітету із статистики Російської Федерації на місцевому, регіональному і федеральному рівнях і періодично публікуються у пресі.

В ході статистичного дослідження важливе значення має вивчення структури цін на рівні окремого підприємства, що дозволяє:

вивчити структуру ціни в статиці і динаміці – оцінити долю прибутку, різних видів витрат, податків, порівняти їх з аналогічними товарами. На основі цього аналізу визначаються резерви економії витрат, виявляється зв'язок між структурними елементами ціни;

визначити вплив на кожен елемент ціни умов виробництва і реалізації;

виявити чинники , що визначають кінцевий рівень ціни, рентабельність діяльності підприємства.

Окрім цього, статистика вивчає співвідношення цін різних товарів, варіації вагання цін. Дані, отримані в ході статистичного дослідження, використовуються для моделювання і прогнозування цін.