Ціноутворення (2008)

Глава 3 Формування ціни, її склад. Вітчизняна практика

Формування ціни відбувається в процесі руху товару від виробника до споживача, і її величина залежить від кількості посередників, рівня витрат в кожній ланці, долі прибутку, отримуваною кожним учасником руху товару, системи непрямого оподаткування, оскільки вона має поелементний склад (мал. 6). Розглянемо процес утворення ціни і її складові елементи.