Ціноутворення (2008)

3.3. Непрямі податки

Непрямі податки є обов'язковими платежами до бюджету, це частина чистого доходу, що створюється в підприємствах і що вилучається до бюджету побічно шляхом включення в ціну продукції, товарів, купуючи які споживачі оплачують і непрямі податки. Таким чином, хоча платять непрямі податки підприємства, кінцевими платниками є споживачі, т. до. підприємства як би перекладають суми податків один на одного і на кінцевого покупця, їх інтереси безпосередньо не зачіпаються.

Непрямі податки мають велике соціально-економічне значення і грають важливу роль в економіці країни.

По-перше, вони є ваговитим джерелом доходів держави, їх доля в бюджеті значно вища, ніж доля податку на прибуток.

По-друге, за допомогою непрямих податків здійснюється розподіл і перерозподіл доходів між різними соціальними групами населення.

По-третє, непрямі податки роблять вплив на рівень цін, підвищуючи її приблизно на 30 %, а по окремих товарах і на 50 %, тому вони є чинником регулювання рівня цін, засобом дії на їх динаміку (інфляцію або дефляцію).

По-четверте, система непрямих податків надає дію на виробництво, торгівлю, вжиток, сприяючи їх зростанню або, навпаки, скороченню, тобто дозволяє регулювати рух сфер товарного обертання відповідно до цілей розвитку економіки.

Будучи прямою надбавкою до ціни, непрямі податки носять явно виражений фіскальний характер, легко піддаються обліку і контролю, і в Росії сталі пріоритетним напрямом системи збору податкових платежів. Багато економістів вважають ці податки найсправедливішими, оскільки вони регресивні по відношенню до доходу споживачів – з низьких доходів стягується вищий відсоток, а з високих – нижчий.

Практика використання непрямих податків характерна для більшості розвинених країн, і традиційно в ринковій економіці вони використовуються для заборони споживання, а в Росії сталі одним з основних джерел формування держбюджетних засобів.

В даний час застосовують 2 непрямих податку: акциз і податок на додану вартість. Розглянемо непрямі податки, оскільки вони мають різний економічний вміст, призначення, по-різному включаються в ціну і впливають на її рівень.