Ціноутворення (2008)

4.4. Непрямі податки при ввезенні товарів

Товари, що ввозяться на територію Російської Федерації, згідно законам РФ «О акцизах» і «Про податок на додану вартість», обкладаються цими непрямими податками, які сплачуються при митному оформленні і включаються в ціну імпортного товару.

Акцизами обкладаються товари і продукція, що є підакцизними при їх виробництві на території РФ (прил. 1).

Сума акцизного податку обчислюється залежно від встановленої ставки.

Якщо ставка акцизу встановлена у відсотках (адвалорная), то суму податку визначають по формулі (4.3):

А = (ТС + ТП + Тсб) х Са / 100

де А– сума акцизного податку, руб.;

Са– ставу акцизного налога,%.

Якщо ставка акцизного податку встановлена в євро (специфічна) за кожну одиницю товару, що ввозиться, то суму податку розраховують по формулі (4.4):

А = Кх Ас х Ке/Кв

де Ас – ставка акцизу, євро.

При комбінованій ставці акцизного податку, поєднуючою адвалорную і специфічну, сума акцизного податку, підмета до сплати, визначається в три етапи:

розраховують суму акцизного податку по адвалорноі ставці;

розраховують суму акцизного податку по специфічній ставці;

в розрахунок береться велика величина акцизного податку, підмета до сплати.

Більшість товарів, що ввозяться, оподатковуються на додану вартість. Ставки ПДВ застосовується у розмірі 10 % і 20 % відповідно до Закону РФ «Про податок на додану вартість».

Сума податку на додану вартість, що сплачується при митному оформленні, визначається залежно від обкладення іншими митними платежами.

Для товарів, оподатковуваних митами і акцизами (4.5):

НДСоф = (ТС +ТП +А) х Сн /100

Для товарів, оподатковуваних митами, але не оподатковуваних акцизами (4.6):

НДСоф = (ТС +ТП) х Сн /100

Для товарів, не оподатковуваних митами і акцизами (4.7):

НДСоф = ТСх Сн /100

Для товарів, оподатковуваних акцизами, але не оподатковуваних митними зборами (4.8):

НДС оф = (ТС +А)х Сн /100

де НДСоф– сума податку на додану вартість, сплачена при митному оформленні, руб.;

Перелік продукції і товарів, звільнених від сплати ПДВ, визначений в Законі РФ «Про податок на додану вартість».

Митні платежі (збори, мита, податки) сплачуються декларантами – особами, що здійснюють ввезення товарів. Оскільки при оформленні суми платежів визначають на всю партію, то для розрахунку ціни одиниці товару необхідно сплачену суму розділити на кількість одиниць товару в партії.