Ціноутворення (2008)

5.1.4. Аналіз і оцінка витрат

Аналіз і оцінка витрат передбачають вивчення підприємцем величини, структури і динаміки власних витрат, що визначають нижній кордон ціни: в умовах ринку підприємство повинне покривати витрати, що виникли в процесі виробництва і реалізації товарів, а в реальності ще і отримати прибуток як винагороду за підприємництво і ризик.

При оцінці витрат для цілей ціноутворення велике значення має ділення витрат на постійних і змінних, яке пов'язане із закономірністю їх зміни при зміні об'ємів діяльності. Як вже наголошувалося (гл. 3 п. 1), витрати на виробництво і реалізацію продукції складаються з постійних і змінних, при зростанні об'ємів діяльності відбувається зниження середніх витрат за рахунок того, що постійні розподіляються на більшу кількість виробленої і реалізованої продукції. Тому для здійснення продуманої цінової політики кожен виробник повинен зіставити структуру витрат з планованими обсягами виробництва і розраховувати короткострокові середні витрати на одиницю товару. Крім того, при збільшенні масштабів виробництва витрачання скорочуються до досягнення певного обсягу випуску (його прийнято вважати плановим обсягом виробництва), після подальшого нарощування витрати зростають, тобто існує межа ефективного розширення. Якщо його продовжити, то навіть додаткові капіталовкладення наводять до зростання середніх витрат (дуже крупне виробництво, складне управління, зниження мотивації, бюрократизація, дуже висока спеціалізація і розділення). Для будь-якого виробництва існує оптимальний об'єм, і збільшувати його недоцільно.

На ринку присутні конкуруючі підприємства, що виробляють і реалізовують один і той же товар, але різні умови, що мають, і обсяги виробництва і відповідно різні мінімальні і середні витрати, тому у них існують різні можливості для конкуренції, що накладає відбиток на рівень їх цін.

Таким чином, оцінка і аналіз структури і величини витрат є необхідними умовами при ціноутворенні.