Ціноутворення (2008)

7.2. Етапи лібералізації цін

Однією з необхідних умов формування ринкової економіки є перехід від державних фіксованих цін до вільного ціноутворення, т. е. лібералізація цін. Суть лібералізації полягає в тому, що рівень цін встановлюється вільно, без прямого впливу державних органів на основі кон'юнктури ринку і довготривалості партнерів.

Лібералізація цін не ослабляє, а підвищує роль держави в політиці ціноутворення, яка повинна полягати не у встановленні конкретного рівня ціни, а в дії за допомогою економічних заходів на прийняття товаровиробниками оптимальних рішень за цінами, наданні ним методологічній і методичній допомозі, розробці правових норм по ціноутворенню, активному впливі на загальну цінову кон'юнктуру ринку. Крім того, регулюючи загальне полягання грошової і кредитної системи, рівень заробітної плати в державному секторі, виплати населенню з бюджету, держава впливає на обмеження попиту, інфляцію і тим самим на динаміку загальних рівнів цін. Держава повинна створювати загальні рамкові умови для цінової політики підприємств. Але для того, щоб створити ці умови, необхідно враховувати положення в економіці на момент лібералізації цін (див. детальніший: Шевчук Д. А., Шевчук Ст А. Гроші. Кредит. Банки. Курс лекцій в конспективному викладі: Навчань. – метод. посіб. – М.: Фінанси і статистика, 2006).

Економічна ситуація в Росії на момент лібералізації цін з точки зору її управління подібна до тієї, в якій знаходилися країни Західної Європи після Другої світової війни, коли стан економіки характеризувався дефіцитом товарів і послуг, надлишком грошей в обігу, зростанням цін, великим розривом між офіційними і цінами тіньової економіки, а також наявністю державного адміністрування за типом «командної» економіки. Практика цих країн свідчить про те, що не можна раптово перейти від адміністративної, регламентованої економіки до ринкової системи. Необхідний тривалий перехідний період і певна послідовність в лібералізації цін. При цьому ціновий механізм повинен сприяти розвитку ринку, а роль ціни – посередництво між економікою і населенням з тим, аби пом'якшити труднощі, що переживаються економікою. Характер перехідного періоду до ринку має бути поступовим, а не «шоковим». Західноєвропейські країни почали такий перехід в 1945 році. Ціни і виробництво контролювалися державою. У Великобританії в 1946 році контрольовані ціни складали 60 % цін споживчих товарів. Перехід до вільних цін відбувався поетапно відповідно до встановленої держави порядком протягом 40 років. У Франції, наприклад, вважається, що повна свобода цін була досягнута до 1986 року (окрім квартплати і сільськогосподарських продуктів, що мають загальноєвропейську регламентацію). Основний упор був зроблений на «класичні» засоби – відновлення реального зростання економіки шляхом розвитку виробництва, зростання продуктивності, а такі показники, як заробітна плата, витрати, постійно контролювалися економічними службами держави. При цьому звільнення цін від адміністрування відбувалося у вигляді циклічного процесу, при якому фази посилення контролю чергувалися з фазами його ослабіння залежно від стану економіки і вирішуваних завдань.

Розглянемо з цієї точки зору процес лібералізації цін, що стався в Росії. Причому треба відзначити, що, окрім тих проблем, які існували в європейських країнах, ситуація з цінами на момент відпустки у нас характеризувалася ще і відірваністю рівня цін від світових, а також великим розривом між цінами на продукцію, товари, послуги і їх вартістю.

Основою вільного ціноутворення сталі Указ Президента РФ «Про заходи по лібералізації цін» від 3 грудня 1991 р. № 297 і аналогічна Постанова Уряду РРФСР від 19 грудня 1991 р. № 55, введення в дію яких збіглося з початком побудови ринкової економіки.

Лібералізація цін скасувала ті, що діють на території Росії багаточисельні види цін залежно від форми власності і території дії. На зміну їм прийшли ціни вільні і регульовані – опт, опускні або роздрібні залежно від обслуговуваної сфери товарного обертання і характеру продукції, що реалізовується, при цьому обмовлялося, що ціни на всі товари, продукцію, послуги, які не увійшли до переліку регульованих, встановлюються вільно під впливом кон'юнктури ринку. Спочатку регульовані ціни формувалися на основі державних фіксованих і регульованих цін, що діяли в 1991 році, із застосуванням різних методів прямого адміністративного обмеження. Більшість оптових цін на продукцію виробничо-технічного призначення і послуги регулювалися за допомогою встановлення граничного коефіцієнта підвищення до оптової ціни, що діяла, або тарифу в 1991 році (таблиця. 7.1).

Таблиця 7.1Граничні коефіцієнти підвищення цін були встановлені і для деяких видів споживчих товарів і послуг (таблиця. 7.2).

Таблиця 7.2

На електроенергію для сільськогосподарських підприємств і споживачів, послуги водопроводу і каналізацію встановлені фіксовані ціни, а на дорогоцінні метали, камені – граничні ціни. Наказувало також на I квартал 1992 року зберегти розміри торгівельних знижок, що діяли, на споживчі товари. Пригадаємо, що до 1992 року розмір торгівельних знижок диференціювався по групах товарів і був однаковий на території всієї Росії.

Ця система регулювання цін зберігалася недовго, практично в тому ж 1992 року були прийняті цілий ряд нормативних документів, що упорядковують і змінюють процес ціноутворення. Вже в січні 1992 року місцевим органам влади було дано дозвіл при необхідності змінювати регульовані роздрібні ціни на цукор і молочні продукти. У березні Постановою Уряду Російської Федерації № 141 «О зміні порядку формування цін на окремі види споживчих товарів» місцевим органам влади було дозволено відміняти встановлені раніше граничні коефіцієнти підвищення цін, окрім продуктів дитячого харчування, спирту, горілки, виробів медичного призначення і ліків.

У травні 1992 року були відпущені ціни на спирт і горілку і понижені розміри граничних коефіцієнтів підвищення цін. У вересні 1992 року прийнята Постанова Уряду РФ «О впорядкуванні практики встановлення торгівельних надбавок» № 712, відповідно до яким місцевим органам виконавчої влади дозволено регулювати розміри торгівельних і оптових надбавок на деякі види продовольчих товарів (масло тваринне і рослинне, молочні продукти, м'ясо, ковбасні вироби, сири, яйця, крупи, цукор, хліб, продукти дитячого харчування і ін.) Ця постанова була скасована 1 січня 1994 року.

У грудні 1992 року були відпущені ціни на ліки і вироби медичного призначення при встановленні граничного рівня рентабельності у розмірі 30 % до собівартості, в середині жовтня 1993 року – на продукти дитячого харчування при встановленні граничного рівня рентабельності у розмірі 20 % до собівартості.

З метою соціального захисту населення від інфляції в лютому 1993 року Постановою Поради Міністрів і Уряду РФ від 3 лютого 1993 р. № 94 «Про державне регулювання цін на хліб і хлібобулочні вироби» введено регулювання роздрібних цін на цей товар, уточнене Постановою Уряду РФ від 13 серпня 1993 р. «Про ціни на хліб».

Так, регульовані роздрібні ціни на хліб з 1 січня 1994 року формувалися шляхом встановлення:

вільної закупівельної ціни для виробників зерна;

граничного рівня рентабельності для елеваторів;

граничного рівня рентабельності для борошномельних підприємств;

граничного рівня рентабельності для підприємств хлібопекарської промисловості;

граничного рівня торгівельної надбавки для роздрібних підприємств.

Регулювання цін на хліб здійснювалося протягом 1,5 років і було скасоване в липні 1995 року (Постанова Уряду РФ від 26 червня 1995 р. № 600).

Паралельна держава приймало ряд заходів по контролю за діяльністю підприємств-монополістів. Відповідно до Закону РРФСР «Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках» від 22 березня 1991 р. № 948-1 були визначені організаційні і правові основи попередження, обмеження монополістичної діяльності і недобросовісної конкуренції, а саме:

передбачено створення Антимонопольного комітету РРФСР і визначені його завдання, функції, повноваження і відповідальність;

визначені дії, які класифікуються як монополістичні;

визначений перелік дій з боку підприємств-монополістів, які заборонені законодавчо;

розроблені заходи щодо усунення домінуючого положення господарюючого суб'єкта на товарних ринках;

визначений порядок контролю за діяльністю підприємств-монополістів і відповідальність за порушення Закону.

Вирішенням Державного комітету РФ по антимонопольній політиці і підтримці нових економічних структур від 29 грудня 1991 року в Росії затверджений Державні реєстр (Реєстр) РФ об'єднань і підприємств-монополістів. Метою формування Реєстру було визначення об'єкту постійного державного контролю і регулювання виробничою, збутовою, посередницькою, торгівельною і інших видів діяльності підприємств-монополістів, по суті, даний Реєстр став одним з елементів реалізації механізму Закону РРФСР «Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках». Відповідно до Реєстру і Закону монополістом визнавався господарюючий суб'єкт, якщо доля його продукції на відповідному товарному ринку перевищувала 35 % або величину, щорік встановлювану ГКАП Росії. Для підприємств-монополістів основним методом регулювання стало декларування підвищення вільних цін, порядок якого затверджений січневою постановою Комітету цін при Міністерстві економіки РФ.

Підприємства-монополісти повідомляли споживачів продукції про намічане підвищення цін не пізніше чим за місяць до їх введення, само підвищення мало бути погоджене з основним споживачем або не менше чим з трьома споживачами, що займають найбільшу питому вагу в об'ємі реалізації даної продукції. У державні органи ціноутворення надавалася декларація, а нові підвищені ціни реєструвалися, при цьому для обгрунтування зміни цін і тарифів додавалися:

копії протоколів узгодження цін;

супровідні листи з вказівкою і обгрунтуванням причин підвищення цін і тарифів;

дані про основні економічні показники (калькуляція собівартості, обсяги виробництва за два роки, фактичну рентабельність підприємства, досягнутий рівень рентабельності продукції і її плановані розміри).

Орган ціноутворення аналізував представлені матеріали і протягом місяця зобов'язаний був прийняти рішення: погодитися з вказаною ціною, змінити її, відмовити в підвищенні ціни. Зареєстрована в органах ціноутворення ціна була граничною, якщо підприємства продавали продукцію за вищими цінами, то різниця між цінами перераховувалася до бюджету. Одночасно діяли граничні рівні рентабельності продукції підприємств-монополістів, диференційовані по галузях і групах товарів, скасовані в 1994 році.

Таким чином, за 1992–1995 роки Росія прошла дорогу скорочення сфери державного регулювання цін, який в інших країнах тривав десятиліттями. В результаті такої державної політики, яку можна оцінити як «шокову», ціноутворення в Росії виявилася такою, що дуже «лібералізував» без врахування стану національного виробництва, платоспроможності підприємств, рівня життя населення.

Природним наслідком лібералізації цін стала інфляція. Приборкати інфляцію удалося лише до 1996 року, коли середньорічні темпи інфляції поступово стали знижуватися (до 1998 року). Обмеження інфляції було здійснене шляхом проведення жорсткої обмежувальної фінансової політики, і в результаті збільшилися масові неплатежі між підприємствами, скоротилися податкові вступи до бюджету, сталося зростання заборгованості із заробітної плати, різке погіршення життєвого рівня населення.

До 1995 року в основному склалася система регулювання цін, що діє в даний час.