Оцінка вартості підприємства (бізнесу) (2009)

13.2. Види діяльності по стратегічному напрямкові реструктурування підприємств

Багато підприємств, активно використовуючи стратегії внутрішнього росту для максимальної реалізації намічених планів, а також збереження компанії як діючої, прагнуть залучити зовнішні фактори росту. Даний напрямок процесу реструктуризації називають стратегічним напрямком реструктурування.

Види діяльності по стратегічному напрямкові реструктурування підприємства включають: розширення (злиття, приєднання); скорочення (поділ, виділення); перетворення акціонерного капіталу.

Стратегічний напрямок реструктурування має на меті збільшення вартості акціонерного капіталу за рахунок:

придбання діючих підприємств (легше придбати контроль над діючим підприємством, чим створити нове);

одержання управлінських, технологічних, виробничих вигід у випадку об'єднання різних підприємств;

ефекту диверсифікованості й зниження ризику при об'єднанні підприємств різного профілю діяльності;

конкурентного потенціалу;

синергического (системного) ефекту, який виникає, якщо властивості системи в цілому перевершують просту суму властивостей окремих її елементів.

Злиттям суспільств (підприємств) зізнається виникнення нового суспільства шляхом передачі йому всіх прав і обов'язків двох або декількох суспільств із припиненням діяльності останніх. Суспільства, що брати участь у злитті, укладають договір про злиття, у якім визначаються порядок і умови злиття, а також порядок конвертації акцій кожного суспільства в акції й (або) інші цінні папери нового суспільства. Питання про реорганізацію суспільства виноситься на розв'язок загальних зборів акціонерів суспільств, що брав участь у злитті, вибирається Рада директорів знову виникаючого суспільства.

Приєднанням суспільства зізнається припинення діяльності одного або декількох суспільств із передачею всіх прав і обов'язків іншому суспільству. Суспільства, що здійснюють приєднання (об'єднання), укладають договір, у якім визначають порядок і умови приєднання, а також порядок конвертації акцій суспільства, що приєднується. Питання про реорганізацію у формі приєднання й про затвердження виноситься на розв'язок загальних зборів акціонерів. Усі права й обов'язку, що приєднується суспільства переходять до, що приєднує.

У світовій практиці накопичений значний досвід по реалізації й оцінці угод по злиттю (приєднанню). Дані угоди проводяться під контролем антимонопольного комітету й повинні задовольняти наступним умовам:

в обміні по обидва боки беруть участь звичайні акції;

заборонені умовні платежі;

компанія, що беремо участь в угоді, повинна мати досвід роботи як самостійна одиниця не менш двох років;

компанія, що поглинається, не повинна позбуватися від значної частки активів приєднаної компанії протягом двох років;

для ухвалення рішення потрібне згода, як правило, не менш 2/3 акціонерів.

У Росії реорганізація акціонерного товариства може бути здійснена у вигляді злиття, приєднання, поділу, виділення й перетворення ( відповідно до Федерального закону від 26 грудня 1995 р. № 208-ФЗ " Про акціонерні товариства").