Грошово-кредитні системи зарубіжних країн (2005)

Вступ

Інтеграція до Європейського Союзу — пріоритетний напрямок, який Україна визначила для свого розвитку. Поступове наближення до світових, і насамперед європейських, стандартів обумовило необхідність розвитку грошово-кредитного регулювання.

Розбудова ринкових відносин в Україні вимагає від сучасних економістів наукового розуміння питань грошового обігу і кредитних відносин, яке неможливе без глибоких і системних знань щодо різних підходів та методів організації грошово-кредитної системи країни.

Навчальний посібник орієнтований на отримання студентами знань із дисципліни "Грошово-кредитні системи зарубіжних країн", яка викладається на економічних спеціальностях "Міжнародна економіка", "Фінанси і кредит" та інших.

Матеріал викладено у стислій, логічній формі основних знань, якими мають опанувати фахівці міжнародної економіки в частині сутності й основних елементів грошово-кредитних систем різних країн, їх національних особливостей.

При вивченні цієї навчальної дисципліни студенти ознайомляться з узагальненим досвідом країн щодо етапів розвитку їхніх грошово-кредитних систем і матимуть змогу оцінити можливості та механізми зближення держав із перехідною економікою і промислово розвинутих країн.


← prev content next →