Грошово-кредитні системи зарубіжних країн (2005)

6.2. Національна система регулювання грошово-кредитних відносин

Найважливішу роль у регулюванні діяльності кредитних установ держави відіграють Міністерство економіки і фінансів Франції та Банк Франції, котрі очолюють кредитну систему.

Міністерство економіки і фінансів здійснює загальне керівництво, а Банк Франції — здійснює контроль за діяльністю кредитних установ. Але на практиці ці відомства працюють у найтіснішому взаємозв'язку.

Міністерство економіки і фінансів, як представник уряду, здійснює контроль за діяльністю кредитних установ, а міністр очолює Національну кредитну раду та Комітет із регламентації банківської діяльності.

До функцій Банку Франції входить:

випуск банкнот і розмінної монети;

збереження валютних резервів і золотих запасів;

збереження активів державних установ і фінансування уряду шляхом купівлі казначейських векселів;

збереження ресурсів кредитних установ і їх кредитування;

здійснення грошово-кредитного регулювання.

Організаційна структура Банку Франції показана на мат. 11.Генеральна рада здійснює загальне керівництво діяльністю

Банку Франції. До її складу входить керуючий банку, Рада з грошово-кредитної політики, представник Державного казначейства і представник службовців Банку Франції. У засіданнях Генеральної ради може брати участь фінансовий інспектор, призначений Міністерством фінансів і економіки Франції. Інспектор має право скасовувати рішення Генеральної ради.

Головними функціями Генеральної ради банку є загальне керівництво діяльністю установи, прийняття бюджету банку, складання балансу тощо.

Керуючий банку — посадова особа, яка відповідно до закону та статуту банку здійснює керівництво поточною діяльністю центральної кредитної установи країни.

Рада грошово-кредитної політики створена 1993 р. її головними функціями є:

розробка напрямків грошово-кредитної політики;

визначення порядку проведення операцій Банком Франції;

встановлення параметрів політики резервування.

Головний офіс Банку Франції, де зосереджені його центральні підрозділи, розташований у Парижі. Оперативна діяльність здійснюється через розгалужену мережу філій (212 установ), до функцій яких належить випуск банкнот в обіг, обслуговування і консультування клієнтури, організація клірингових розрахунків.

Інструменти грошово-кредитної політики Банку Франції:

визначення облікової політики;

регулювання норм обов'язкового резервування;

здійснення операцій на відкритому ринку;

встановлення обов'язкових нормативів.