Міжнародна економіка (2000)

ТЕМА 1. СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Міжнародні економічні відносини охоплюють сукупність відносин в сфері виробництва, розподілу, обміну та споживання країн світової співдружності. Вони функціонують і розвиваються у певних формах і за певними принципами, на які роблять вплив такі фактори, як економічна криза, загострення екологічних проблем, посилення взаємозалежності національних країн тощо. З'ясування проблем даної теми доцільно здійснювати за таким планом:

Предмет і метод міжнародної економіки.

Міжнародна економіка як складова економіки в цілому.

Суть, форми та принципи розвитку міжнародних економічних відносин.

Особливості розвитку сучасних міжнародних економічних відносин.