Міжнародна економіка (2000)

ТЕМА 3. МОДЕЛІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Становлення сучасних міжнародних економічних відносин обумовлене закономірностями розвитку виробництва і міжнародного поділу праці, втягненням в процес відтворення переважної більшості країн світової співдружності, перетворенням світової торгівлі у важливий фактор економічного зростання та задоволення потреб населення. Основу міжнародних економічних відносин становлять світове і обмежене рамками окремих держав національне виробництво матеріальних і духовних благ, їх розподіл, обмін та споживання. Щоб краще засвоїти найважливіші аспекти названих відносин, вивчення даної теми доцільно здійснювати за таким планом:

Міжнародний поділ праці як фактор становлення та розвитку МЕВ.

Меркантилізм і теорія абсолютних та порівняльних переваг.

Модель Хекшера-Оліна-Самуельсона та новітні теорії зовнішньої торгівлі.