Міжнародна економіка (2000)

ТЕМА 4. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ

Міжнародна торгівля є найдавнішою і найбільш розвиненою формою міжнародних економічних відносин. Вона включає в себе торгівлю товарами та послугами і національну та міжнародну системи її регулювання. Щоб краще з'ясувати суть міжнародної торгівлі, форми та методи її здійснення і регулювання, вивчати дану тему доцільно за таким планом:

Суть та показники масштабів міжнародної торгівлі.

Ціноутворення в міжнародній торгівлі.

Регулювання міжнародної торгівлі.