Міжнародна економіка (2000)

ТЕМА 6. МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ

Капітал, як і робоча сила, здатний рухатися не тільки в межах 1 національного господарства, айв межах світового господарства. Причому йому властивий більш високий рівень мобільності в порівнянні з робочою силою. На шляху міжнародного руху капіталу7 стоїть менше перешкод та обмежень, ніж на шляху міграційних потоків робочої сили. Інакше кажучи, міжнародний рух капіталу має певні особливості, вивченню яких і присвячується дана тема. Щоб їх з'ясувати, доцільно вивчення здійснювати за таким планом:

Суть і форми міжнародного руху капіталу.

Міжнародний кредит і його види.

Міжнародне переміщення технологій.

Світовий фінансовий ринок та його структура.