Міжнародна економіка (2000)

ТЕМА 10. ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В СВІТОГОСПОДАРСЬКУ СИСТЕМУ

Як говорилося вище, інтеграційні процеси охоплюють всі континенти і всі країни світової співдружності. Не обійшли вони і нашу державу. Причому інтеграція України у світогосподарську систему, як і інтеграція будь-якої країни в те чи інше угруповання, має певні особливості. їх пізнання доцільно здійснювати за таким планом:

Передумови економічної інтеграції України у світове господарство.

Особливості розвитку зовнішньоекономічних відносин України.

Основні напрями економічної інтеграції України в систему міжнародної економіки.