Міжнародна економіка (2000)

ТЕМА 11. СУТЬ І ФОРМИ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

Як вже говорилося, інтернаціоналізація господарської діяльності здійснюється як на рівні інституціональних органів управління, так і на рівні окремих фірм з різними формами власності. В першому випадку зовнішньоекономічна діяльність спрямована на встановлення і розвиток міждержавних зв'язків, в другому - співробітництво проявляється у заключєнні та виконанні відповідних угод і контрактів підприємствами і фірмами. Щоб зрозуміти суть та форми сучасного міжнародного бізнесу, доцільно вивчення даної теми здійснювати за таким планом:

Суть і мотивація міжнародного бізнесу.

Форми міжнародного бізнесу.

Регулювання міжнародного бізнесу.