Бізнес-планування (2006)

4.3. Аналіз діяльності конкурентів

Наступним блоком розділу є аналіз діяльності конкурентів. Показники оцінки конкурентоспроможності, які наведені в табл. 4.5, допомагають скласти думку про місце фірми на діючому ринку та її потенціал.Використання цих показників при розробці плану надає достатньо об'єктивну інформацію про досягнення фірми в конкурентній боротьбі. Інвесторові це важливо для того, щоб він повірив у те, що розпоряджатися його грішми буде принаймні не невдаха. Найбільш вдалою формою подання матеріалу є супровід його аналітичними записками фахівців.

Однак цього зовсім недостатньо для бізнес-плану, в якому значно важливішим є проведення якісного аналізу переваг і недоліків у діяльності конкурентів: їхніх засобів роботи з клієнтами, управлінської структури, цінової політики тощо. При цьому необхідно не тільки дотримуватися граничної об'єктивності, а й намагатися уникати жорстких критичних оцінок в адресу конкурентів.

Це, по-перше, створює сприятливе враження про план, а по-друге, свідчить про правильне розуміння розробниками суті конкуренції. Конкурента необхідно сприймати не як ворога, а як стимул для розвитку і вдосконалення.

У зв'язку з цим необхідно підкреслити ще один важливий аспект. Зневажливе ставлення до конкурентів створює далеко не найкраще враження про підприємця у передбачуваного інвестора, тобто особи, для якої і складається бізнес-план. Як влучно зазначив Пол Хокен, "... ніхто не захоче читати, наскільки погані всі інші компанії. Якщо Ви пишете діловий план вперше, то Вам важко уникнути спокуси навести декілька саркастичних фраз про своїх конкурентів; згодом, однак, краще їх без жалю викреслити. Отже, за цим розділом читач судитиме швидше про Ваш характер, ніж про характер конкуренції".

У бізнес-плані необхідно відобразити власну оцінку ступеня конкуренції. Цей матеріал слід стиснути до табличної форми, як це показано, наприклад, у табл. 4.6 стосовно бізнес-плану фірми, що працює на ринку швацької продукції для відпочинку.

У висновку слід вказати на можливі дії з боку конкурентів і можливі відповіді на них.Звичайно ця частина маркетингового розділу завершується характеристикою інших зовнішніх факторів впливу на ринок. До них належать, головним чином, різноманітного роду чинники державного регулювання, обмеження, контроль за якістю, стандартизація, технологічний контроль і т. ін.