Бізнес-планування (2006)

5.2. оцінка рівня конкурентоспроможності товарів (послуг)

Якщо у маркетинговій частині бізнес-плану конкуренція розглядалася з погляду становища фірми на ринку, то тут наголос ставиться безпосередньо на товарі (послузі). Необхідно визначити, наскільки він відрізняється від продуктів, які пропонуються конкурентами, і що потрібно зробити, щоб його параметри відповідали потребам ринку.

Для цього необхідно порівняти параметри продукту з базисними характеристиками товарів, що пропонуються конкурентами, і вимогами споживачів. Здійснення цієї процедури може відбуватися при укладанні та аналізі даних табл. 5.2.Показники, які плануються, мають обґрунтовуватися з погляду необхідності збільшення досягнутого обсягу продажу. Необхідно пам'ятати, що будь-яка бажана зміна параметрів призведе до збільшення витрат. Тому при визначенні параметрів, що плануються, слід не керуватися принципом "зробити краще за всіх", а спиратися на вимоги конкретного споживача з певних сегментів ринку.

Іншим напрямом використання даних про конкурентоспроможність товарів (послуг) є обґрунтування рівня ціни та цінової політики фірми. Конкурентоспроможність є одним із факторів ціноутворення. Тому при формуванні цієї частини ділового плану треба пам'ятати про її наслідки.

З'ясування рівня конкурентоспроможності товарів чи послуг, які є предметом ділового плану, має логічні наслідки у подальшій його розробці. Особливо це стосується обґрунтування обсягу продажу та цінової політики фірми. Тобто визначений у плані обсяг продажу має підтверджуватися якісними характеристиками товару та наявності на нього певного попиту. Те саме стосується і запланованого рівня ціни.