Бізнес-планування (2006)

8.4. формування та аналіз плану з прибутків у середовищі "Project Expert"

Після упорядкування та доведення до прийнятного рівня балансу грошових потоків слід переходити до плану з прибутків. Ретельний пошук варіантів забезпечення додатних значень кеш-фло багато в чому спрощує роботу з формування цієї частини фінансового розділу ділового плану, тому що ці документи дуже тісно пов'язані між собою. Вони описують одну модель бізнесу і використовують аналогічну вхідну інформацію. Розрізняються лише аспекти аналізу та прийняття управлінських рішень щодо оптимізації даних фінансових параметрів проекту.

План з прибутків, чи як його ще називають "заяву про прибутки", можна переглянути, відкривши розділ "Прибутки — Збитки" модуля "Результати". Його форма наведена в табл. 8.10.

Тут також подано інформацію про модулі та розділи, де формуються вхідні дані планових розрахунків.

При роботі з підсумковою таблицею розділу "Прибутки — збитки" треба ставити за мету аналіз витрат і доходів, які очікуються при реалізації ділового плану. Ця процедура допомагає виявити нераціональні втрати та невраховані прибутки, що робить план більш дієздатним та раціональним.

Звичайно при розгляді заяви про прибутки добирають найбільш раціональні схеми розвитку бізнесу. Так, якщо при розробці виробничої стратегії була зазначена можливість здійснення кількох варіантів розвитку, то заява про прибутки складається за кожним із них. Порівняння результатів дає змогу встановити, який із них більш перспективний. Якщо розрахунки проводяться за допомогою електронних таблиць, ці процедури аналізу заяви про прибутки не тільки не викликають особливих проблем, а й перетворюються в досить захопливу дію.

При цьому проводиться аналіз у напрямку "що буде, якщо...?" Наприклад: що буде, якщо замість придбання основних засобів орендувати їх на сусідньому підприємстві; що буде, якщо замість створення замкнутого виробничого циклу використовувати схеми з обробки давальницької сировини, і т. ін. Крім високої результативності такі дії розширюють знання про природу й особливості бізнесу. Іноді взагалі змінюється концепція діла або з'являються нові аспекти ведення бізнесу.

Підвищенню ефективності аналізу заяви про прибутки сприяють деталізовані результати його виконання, які можна подивитися у відповідному розділі модуля "Результати". Розділ "Деталізація результатів" включає такі вихідні дані проекту:

"Обсяг продажу в натуральному вимірі";

"Надходження від продажу";

"Виплати податків";

"Прямі витрати";

"Підсумкові виробничі витрати на продукт";

"Загальні витрати";

"Витрати на персонал";

"Інвестиційні витрати";

"Розміщення вільних грошових коштів";

"Повернення розміщених вільних грошових коштів";

"Прибуток від розміщення вільних грошових коштів";

"Надходження у вигляді позик";

"Повернення позик";

"Витрати на обслуговування позик";

"Надходження від реалізації акцій";

"Виплати дивідендів";

"Перелік активів";

"Амортизація за видами активів";

"Запаси готової продукції";

"Запаси матеріалів та комплектуючих".

Цілком можливо, що в результаті розрахунків за першим або кількома першими періодами реалізації бізнес-плану буде отримано негативний розмір прибутку. У цьому немає нічого страшного, тому що додатний прибуток має бути отримано протягом очікуваного періоду окупності наростаючим підсумком. У протилежному випадку необхідно ще раз повернутися до тих розділів бізнес-плану, в яких передбачаються високі витрати або занадто низькі доходи, що не забезпечують належного рівня прибутковості проекту.

На відміну від балансу кеш-фло, підсумкові результати заяви про прибутки надаються наростаючим підсумком. Тут, особливо у перші місяці реалізації проекту, від'ємний результат не тільки можливий, а й неминучий. Аналіз заяви про прибутки має бути спрямовано на виявлення можливостей для того, щоб максимально скоротити цей термін. Результатом має стати комплекс дій з коригування запланованої схеми реалізації бізнесу. Таким чином розробка фінансового розділу ділового плану досягає своєї головної мети — бути основою для побудови найбільш раціональної стратегії майбутнього бізнесу.

У кінці формування фінансового розділу ділового плану треба провести аналіз ефективності проекту. Основні дані з цих питань подано у модулі "Аналіз проекту" пакета "Project Expert". При цьому треба враховувати ту обставину, що погляд на ефективність проекту у його розробника та інвесторів дещо відрізняється. Тому комплексний розділ проблем аналізу ефективності проекту в цьому посібнику виділено в окремий розділ "Проектний аналіз".