Бізнес-планування (2006)

10.1. зміст аналізу реалістичності проекту

Процес розробки проекту — це багатоетапна, складна і кро-пітка робота. У разі принципового схвалення ділового плану інвестором з огляду на викладене раніше (п. 3.2.) правило "4-С", він піддається більш глибокому аналізу. Сенс цього етапу життєвого циклу проекту полягає у такому:

обраних ідей, які можуть бути прийняті до втілення у проект, може бути більше, ніж це відповідає можливостям організації. Тому завданням проектного аналізу є вибір найбільш перспективного напрямку розвитку бізнесу стосовно конкуруючих ідей;

виявлення доцільності ідеї і наявності достатнього фахового рівня його майбутніх виконавців ще недостатньо для прийняття інвестором рішення про інвестування. Треба вибрати такий проект, який може принести максимальну віддачу від вкладених коштів;

більш детальні показники майбутнього проекту цікавлять інвестора з огляду на вибір ним конкретної форми інвестування. До їх складу можна віднести позику з урахуванням регресу, участь в капіталі, роялті тощо. Кожна з цих форм має свої позитивні сторони і недоліки з огляду на співвідношення ризику та очікуваної дохідності майбутнього проекту. А щоб правильно зробити вибір на користь будь-якої з них необхідна додаткова інформація, отримання якої і є метою проектного аналізу.

На цьому етапі аналізуються всі аспекти, що супроводжують реалізацію проекту. До основних з них слід віднести:

маркетинговий (комерційний) аналіз;

технічний аналіз;

інституціональний аналіз;

соціальний аналіз;

екологічний аналіз;

фінансовий і економічний аналіз.

Аналіз проектування й реалізації інвестиційного проекту можна охарактеризувати як наскрізний процес, що відбувається протягом усього життєвого циклу проекту. Тому кожний з аспектів проекту не можна пов'язувати з визначеним етапом його реалізації, як і аналіз реалістичності проекту не може бути кінцевим етапом його експертизи. Отже, аналіз проекту має здійснюватися на всіх стадіях життєвого циклу, починаючи від ранніх і закінчуючи останніми — етапами його практичної реалізації.

Аспекти проекту є складовими наскрізного аналізу реалізації проекту.

До аналізу проекту залучається цілий ряд фахівців. їхні висновки й рекомендації фіксуються в проектно-кошторисній документації, яка має відповідати нормативним вимогам державних та інших служб, з якими погоджуються визначені аспекти проекту (органи управління та контролю, що стежать за розміщенням майбутнього об'єкта, з будівництва, з архітектури, органи санітарного і пожежного контролю тощо).

Багатогранність аналізу реалізації проекту породжує і велику кількість специфічної документації, яка призначена вузькому колу фахівців, що викликає необхідність упорядкування окремого документа. В ньому мають бути зосереджені основні висновки щодо аналізу можливості реалізації проекту.

Найчастіше аналіз проекту та його окремі етапи включаються у бізнес-план, що дає змогу зацікавленим сторонам і експертам ознайомитися зі змістом проекту.

Аспекти проектного аналізу становлять основні напрямки аналізу реалізації інвестиційного проекту протягом усього життєвого циклу проекту з метою з'ясування його життєздатності й ефективності. Протягом створення проекту в межах здійснення ділового планування окремі його аспекти — маркетингові, технологічні, фінансові — мають проходити певну експертизу, яка додає впевненості інвестору в прийнятті рішення щодо його участі у фінансуванні проекту.