Бізнес-планування (2006)

11.2. критерії оцінювання проектів

У загальному вигляді економічну ефективність проекту можна визначити за такою функцією:

Е = f(t, k, Rl ... Rn, A),

де Е — комплексний показник ефективності;

t — чинник часу;

k — інфляція;

Лі ... Rn — чинники ризиків;

А — альтернативність проекту.

У теорії й практиці економічного аналізу підприємницьких проектів використовуються різноманітні прийоми оцінювання їхньої ефективності. Зупинимося методах, що найчастіше використовуються.

Наявні методи оцінювання ефективності інвестицій прийнято поділяти на дві основні групи: прості, або статичні, методи і методи дисконтування.

Прості методи оцінювання ефективності інвестиційних проектів ґрунтуються на показниках, які не враховують тимчасову цінність капіталу.

До основних простих критеріїв оцінювання проектів відносять:

рівень окупності;

термін окупності;

норму прибутку.

Критерії, побудовані на теорії фінансових обчислень, прийнято називати дисконтованими критеріями. До основних із них належать:

Чиста поточна цінність.

Індекс прибутковості.

Відношення вигід до витрат.

Внутрішня норма прибутковості проекту.

Дисконтований період окупності.