Бізнес-планування (2006)

17.4. форми повернення коштів при проектному фінансуванні

Головною привабливістю схеми проектного фінансування для інвесторів є можливість одержання більшого розміру доходу від інвестицій. Це досягається застосуванням схем розподілу кінцевих результатів проекту. Найчастіше при цьому використовуються системи участі в прибутку, роялті та довгострокового кредитування з урахуванням регресу.

Участь у прибутку припускає, що інвестор стає співвласником проекту. При цьому інвестиції спрямовуються на придбання цінних паперів майбутнього підприємства (найчастіше привілейованих акцій). Після завершення проекту він одержує дивіденди доти, доки не буде прийнято рішення про продаж акцій. Цю форму доцільно використовувати при довгостроковій дії результату проекту. Така ситуація характерна при освоєнні нових технологій і створенні нових виробництв.

Приклад розрахунку дохідності інвестора при використанні цієї форми подано в табл. 17.3.Якщо результат проекту пов'язаний з одержанням відносно короткострокового ефекту (наприклад, при освоєнні нового продукту в умовах конкурентного ринку), то найбільш доцільним є одержання фіксованої частки від результату проекту в обмежений період часу. Така система повернення інвестицій називається роялті. Найчастіше як база роялті використовується обсяг продажу, а розмір роялті встановлюють у відсотках до нього.

У табл. 17.4 подано типовий розрахунок дохідності від інвестицій при використанні цієї форми повернення запозичених коштів.Залежно від конкретної спрямованості проекту можливе застосування й інших показників. Наприклад, при реалізації проекту, спрямованого на ресурсозбереження, як база роялті може використовуватися сума економії ресурсу.

Незважаючи на наявність методів оцінювання та аналізу проекту, різноманітні форми регресів та додаткового страхування, вигідні для інвесторів форми повернення коштів, фінансування проектів все одно є ризиковим. Передбачити майбутнє неможливо, а тому наші уявлення про очікувані результати частіше за все будуть відрізнятися від реальності. Тому встановлення умов забезпечення інвестицій та відповідних ним форм повернення коштів завжди буде мати елементи гри. Правильно передбачивши рівень майбутньої ефективності нововведення, високу ймовірність його впровадження та обравши найбільш раціональну схему участі у проекті можна отримати прибутки, які значно перевищать середній ринковий рівень, і навпаки.