Бізнес-планування (2006)

19.5. організація тендерів та торгів

У світовій практиці здійснення закупівель через конкурсні торги є найбільш поширеним засобом. Особливо це стосується великих та середніх проектів. Чим більший обсяг закупівель передбачається планом проекту, тим вища ефективність застосування цієї форми забезпечення його виконання ресурсами. Використовуючи фактор конкуренції постачальників, вона підвищує ймовірність вибору найбільш надійних із них, а також сприяє зниженню бюджетних витрат на виконання проекту.

Предметом торгів може бути будь-який елемент з плану закупівель:

підряди на будівництво, капітальний ремонт підприємств у цілому та окремих їх підрозділів "під ключ";

виконання комплексу будівельних та монтажних робіт;

монтаж, налагодження та запуск обладнання;

проектування;

розробка ТЕО;

управління проектом;

постачання комплектного технологічного обладнання;

консультаційні та інші послуги.

Організація та проведення торгів відбуваються за схемою, наведеною на рис. 19.2.Залежно від способів організації можуть бути:

відкриті торги;

відкриті торги з попередньою кваліфікацією;

закриті торги;

одиничні торги.

При проведенні перших двох видів торгів до них залучаються всі бажаючі. Об'яви (офіційні повідомлення) про їх проведення публікуються у відкритій пресі, від чого їх ще називають публічними.

Частіше за все відкриті торги провадяться з метою отримання типових видів обладнання чи матеріалів, робіт і послуг, а також отримання найбільш економічних пропозицій від продавців. Попередня кваліфікація передбачає отримання попередньої інформації від покупців, аналіз якої дає змогу відсікти від безпосередньої участі в конкурсі претендентів, які мають не досить стійкий фінансовий стан і не задовольняють вимоги керівництва проекту з погляду на технічні й фахові можливості. Тобто до участі в торгах залучається попередньо відібране коло претендентів.

Закриті торги звичайно застосовуються при придбанні досить дорогого, прогресивного, високотехнологічного обладнання, а також при проведенні технічно складних будівельно-монтажних робіт. У цьому випадку запрошення на участь у торгах надсилається безпосередньо на адреси відомих виробників, підрядників та ін., які зарекомендували себе такими, що можуть задовольнити потреби замовників проекту.

Одиничні торги застосовуються досить рідко для проведення постачань з боку монопольного власника патенту чи унікальних розробок.

Виконання всієї організаційної роботи з проведення торгів здійснює тендерний комітет чи комісія. До його функцій входять:

розробка й розповсюдження тендерної документації;

здійснення попередньої кваліфікації претендентів;

ознайомлення та консультація претендентів з погляду умов конкурсу;

забезпечення збирання, зберігання та оцінки офертів;

здійснення процедури торгів;

прийняття рішення за результатами торгів і визначення переможців з наступним поданням їх на затвердження керівництву проектом.

Тендерна документація — це комплект документів, який включає інформацію про технологічні, комерційні, організаційні та інші параметри предмета торгів, а також процедуру їх здійснення. Тендерна документація складається так, щоб всі потенційні учасники однаково розуміли її зміст. Як правило, тендерна документація викупається потенційним учасником конкурсу. Залежно від типу проекту та предмета торгів вона може мати як символічну вартість, так і сягати декількох десятків тисяч доларів США.

Якщо умови тендерної документації задовольняють постачальника, він надсилає згоду у вигляді спеціально розробленої форми, яка має назву оферт. Форму оферту розробляє тендерний комітет залежно від типу торгів та його предмета. Необхідними складовими оферту є загальні відомості про продавця товарів (робіт, послуг), технічна частина пропозиції, комерційна частина пропозиції. Приклад структури оферту наведено в табл. 19.1.Оферент, тобто особа, яка надає оферт, має право надати альтернативну пропозицію з предмета конкурсу.

Тендерний комітет приймає оферти в запечатаних конвертах і визначає час їх відкриття. Власне, безпосередні розгляд надісланих офертів і становить сутність конкурсу.

Аналіз та оцінку пропозицій, які надійшли на конкурс, здійснює тендерний комітет із залученням експертів. Вони визначають переможців конкурсу, оферти яких найбільш повно відповідають проектним вимогам і є найбільш привабливими з комерційного погляду.