Облік видів економічної діяльності

Нормативна база

1.Закон України "Про податок на додану вартість", затверджений Постановою Верховної Ради України від 03.04.97 р. № 168.

2. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, нищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 р. № 116.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджено Міністерством фінансів України від 20.10.99 р. № 246 із змінами і доповненнями.

4.Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 01.08.94 р. № 69.