Облік видів економічної діяльності

Розділ 6. ОБЛІК У ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Нормативна база

1.Закон України "Про оренду державного та комунального майна" від 10.04.92 р. № 2269.

2.Закон України "Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні" від 12.06.01 р. № 2658.

3.Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна, затверджена постановою Кабінету Міністерства України від 04.10.95 р. № 786.

4. Методика оцінки об'єктів оренди, затверджена постановою Кабінету Міністерства України від 10.08.95 р. № 629 в редакції постанови Кабінету Міністерства України від 02.01.03 р. № 3.

5. Порядок визначення сум, що вносяться до державного бюджету підприємствами-монополістами в 2003 році і в І кварталі 2004 року у зв'язку з перевищенням розрахункового розміру фонду оплати праці, затверджений постановою Кабінету Міністерства України від 16.06.03 р. № 904.

6. Постанова Кабінету Міністерства України "Про вдосконалення системи державного регулювання розміру квартирної плати і плати за утримання будинків і прибудинкових територій" від 22.06.98 р. № 939.

7. Постанова Кабінету Міністерства України "Про норматив і порядок відрахування до спеціального фонду державного

бюджету України частини прибутку (доходу) державними кор-поратизованими та некорпоратизованими, казенними підприємствами та їх об'єднаннями" від 22.04.03 р. № 557.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 р. №181.

9. Методичні рекомендації з планування обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства, затверджені наказом Держбуду України від 06.03.2002 р. № 47.

10.Порядок формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений наказом Держбуду України від 27.06.2001 р. № 13.

11.Положення про порядок відшкодування власникам житла витрат по технічному обслуговуванню внутрішньобудинкових мереж і обладнання житлового фонду і зборів платежів з населення, затверджене наказом Державного комітету житлово-комунального господарства від 17.10.96 р. № 87.

12.Порядок складання фінансового плану державним підприємством (крім казенного) та контролю за його виконанням, затверджений наказом Мінекономіки України від 27.05.2003 р. № 137.

13.Положення про спрощену форму обліку суб'єктів малого підприємництва, затверджене Міністерством фінансів України від 30.09.98 р. № 196 із змінами від 07.12.2000 р. № 315.