Облік видів економічної діяльності

7.3. Документальне оформлення автотранспортних перевезень

Перевезення вантажів є одним з найпоширеніших видів послуг, що надають власники транспортних засобів (далі — перевізники) суб'єктам підприємницької діяльності і фізичним особам (далі — замовники).

У сучасних умовах на території України такі послуги найчастіше здійснюються автомобільним і залізничним транспортом, оскільки інші види транспорту є досить дорогими і малодоступними.

Відповідно до ст. 9 Закону [4], надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом належить до видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню.

Порядок перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні регламентується Законом [1], Правилами [8], Інструкцією [7] та іншими нормативними документами, якими визначено права, обов'язки і відповідальність власників автомобільного транспорту, всіх учасників автоперевезень (перевізників, відправників вантажу і вантажоодержувачів).

Згідно з Інструкцією [7] основними доку ментами на перевезення вантажів є:

— товарно-транспортна накладна (ТТН) — типова форма № 1-ТН;

— подорожні листи вантажного автомобіля — типова форма № 1 (міжнародна), № 2 (діє у межах України, додаток Ж);

— талон замовника — типова форма № 1-ТЗ (при почасовій формі оплати роботи автомобіля).

Залежно від виду вантажу і його специфічних властивостей до основних документів додаються й інші (ветеринарні, санітарні і якісні — сертифікати, свідчення, довідки, паспорти тощо).

Бланки подорожніх листів, товарно-транспортних накладних, що зберігаються на підприємстві, відображаються на субрахунку 209 "Інші матеріали" і одночасно на забалансовому рахунку 08 "Бланки суворого обліку", виходячи з ціни за один бланк подорожнього листа, за один комплект товарно-транспортних накладних, але не менше 0,1 мінімального розміру заробітної плати. В аналітичному обліку наводяться дані про місце зберігання, нумерацію, кількість і вартість таких бланків.

Використання в обліковій практиці первинної транспортної документації невстановлених форм не допускається.

Подорожні листи типових форм, оформлені належним чином, видаються водію під розпис:

— № 1 (міжнародна) — на термін відрядження автомобіля і водія для виконання перевезення вантажу в міжнародному сполученні;

— № 2 — тільки на один робочий день (зміну), за умови здавання водієм подорожнього листа за минулий день роботи. На більший термін подорожні листи типової форми № 2 видаються у випадках, якщо водій виконує перевезення вантажів у міжміському сполученні більше однієї доби.

Експлуатація вантажного автомобіля без подорожнього листа затвердженої типової форми забороняється.

Оформлення перевезень вантажів ТТН здійснюється незалежно від умов оплати за роботу автомобіля.

ТТН на перевезення вантажів замовник (відправник вантажу) повинен виписати в чотирьох примірниках (для вантажів нетоварного характеру — в трьох), засвідчити своїм підписом і в разі потреби — печаткою (штампом).

Прийнятий до перевезення вантаж, зазначений у ТТН, підтверджує водій (експедитор) своїм підписом на всіх примірниках.

Перевезення вантажів автомобільним транспортом можуть здійснювати такі перевізники:

— постачальник вантажу (відправник вантажу);

— покупець вантажу (вантажоодержувач);

— автотранспортне підприємство.

Умови перевезення вантажів визначаються договором між перевізниками і замовниками:

1. Якщо перевізником виступає постачальник (відправник вантажу), то оформлюють такі документи:

— накладну на відпуск товарно-матеріальних цінностей (типова форма М-20);

— ТТН і подорожній лист вантажного автомобіля. Обидва документи є підставою для визначення витрат перевізника, пов'язаних з перевезенням вантажу.

Вантажоодержувач оприбутковує на склад ТМЦ прибутковим ордером чи актом про приймання матеріалів.

2. Якщо перевізником виступає покупець (вантажоодержувач), то йому необхідно оформити подорожній лист, а після прибуття до місця навантаження — ТТН, один із примірників якої залишити відправнику як підставу для вибуття ТМЦ. Інші примірники ТТН залишаються в перевізника для обліку витрат перевезень і оприбуткування ТМЦ на склад.

3. Автотранспортне підприємство в ролі перевізника забезпечує тільки належне перевезення вантажу і несе відповідальність за своєчасну і повну доставку вантажу до місця призначення. Тому ТТН вручається водію відправником вантажу, а подорожній лист виписує саме автотранспортне підприємство. Замовником у цьому випадку може бути як відправник вантажу, так і вантажоодержувач.

При здійсненні пасажироперевезень використовують такі первинні документи:

— квитки на міські автомаршрути (форми № КМА-1 на проїзд у міському автобусі, № КМА-2 на проїзд у маршрутному таксі) [14];

— квитки на приміські автомаршрути (форма № КБП-1) [14];

— пасажирські подорожні листи;

— рейсові маршрутні і разові замовлення, що реєструються у спеціальному журналі.