Облік видів економічної діяльності

12.3.1. Облік у рекламному агентстві

Доходи рекламного агентства обліковують на субрахунку 703, а витрати — на рахунках класу 8 або на рахунку 23 (оскільки рекламні агентства є невеликими за розміром). ! Особливості обліку в рекламному агентстві:

— надання послуг — основний вид діяльності;

— незначна частка амортизації;

— значний обсяг витрат на оплату праці;

— рекламне агентство при виконанні замовлення на рекламу отримує податок з реклами при сплаті послуг за рекламу і перераховує його до місцевого бюджету щомісяця не пізніше 15 числа наступного місяця.

У бухгалтерському обліку для відображення податку з реклами ведеться окремий субрахунок рахунку 641 — в нашому прикладі 641.5.

Згідно з Декретом [4] податок з реклами сплачується під час оплати послуг. Приклад відображення витрат і доходів рекламного агентства і податку з реклами у разі передоплати рекламних послуг та оплати після надання послуг подано в табл. 12.2.

Таблиця 12.2Якщо виробник реклами залучає до виготовлення реклами інші організації, то він стає замовником-рекламодавцем і сплачує податок з реклами на загальних підставах. Цей податок у бухгалтерському обліку зменшує зобов'язання з податку з реклами, а в податковому — виробник реклами відносить його до валових витрат (рядок 4.6.20 додатка Р2 до декларації про прибуток підприємства).

Відображення в обліку зобов'язання з податку з реклами в рекламному агентстві при перерахуванні частини коштів іншим організаціям за розміщення реклами (газеті, телебаченню тощо) регламентується листом ДПА в м. Києві від 18.09.97 р. № 18-01/3/6492. З урахуванням змін у Плані рахунків та в методології ведення бухгалтерського обліку бухгалтерські проведення в рекламному агентстві наведено в табл. 12.3 за прикладом: рекламне агентство отримує від рекламодавця за договором 1205 грн., в тому числі ПДВ 200 грн. і податок з реклами 5 грн. Рекламне агентство перераховує газеті 301,25 грн., в тому числі ПДВ 50 грн., податок з реклами 1,25 грн., й також телебаченню таку саму суму.

Таблиця 12.3