Облік видів економічної діяльності

Розділ 13. ОБЛІК ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Нормативна база

1. Закон України "Про туризм" від 15.09.95 р. № 324/95-ВР у редакції Закону України від 18.11.2003 р. № 1282.

2. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.91 р. № 959-ХІІ зі змінами та доповненнями.

3. Закон України "Про правовий статус іноземців" від 04.02.94 р. № 3929-ХП.

4. Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 01.06.2000 р. № 1775-ІП.

5. Закон України "Про страхування" від 07.03.96 р. № 85/96-ВР зі змінами та доповненнями.

6. Закон України "Про рекламу" від 03.07.96 р. № 270/96-ВР зі змінами та доповненнями.

7. Постанова Кабінету Міністрів України "Про правила в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію" від 29.12.95 р. № 1074.

8. Постанова Кабінету Міністрів України "Про строк дії ліцензії на проведення певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу" від 29.11.2000 р. № 1755.

9. Перелік санаторно-курортних закладів, операції з продажу путівок в які на санаторно-курортне лікування дітей не підлягають обкладенню податком на додану вартість, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.97 р. № 835.

10. Наказ Держкомітету України з питань регуляторної політики і підприємництва, Держкомітету молодіжної політики, спорту і туризму України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності" від 17.01.2001 р. № 7/62.

11. Положення про порядок видачі референса суб'єктам туристичної діяльності України, затверджене наказом Міністерства закордонних справ та Держкомтуризму від 25.12.96 р. № 164-09/61 зі змінами та доповненнями.

12. Методичні рекомендації з обліку витрат, які входять до собівартості туристичного продукту, та порядок формування фінансових результатів, які враховуються при оподаткуванні прибутку суб'єктів туристичної діяльності, затверджені наказом Державного комітету України з туризму від 04.06.99 р. № 23.

13. Методичні рекомендації з використання туристичного ваучера, затверджені наказом Держкомтуризму України від 16.08.96 р. №40.

14. Положення про пошуково-рятувальні служби суб'єктів туристичної діяльності, що спеціалізуються на організації туристичних подорожей з використанням активних форм пересування туристів, затверджене наказом Держкомтуризму України від 10.07.96 р. № 33.

15. Правила проведення туристичних подорожей з учнівською і студентською молоддю України, затверджені наказом Міністерства освіти України від 06.04.99 р. № 96.