Облік видів економічної діяльності

14.3. Бухгалтерський облік на підприємствах громадського харчування

Оприбуткування товарів, встановлення торгової націнки, передача товарів до кухні, торгового залу тощо та їх реалізація відображуються такими бухгалтерськими проведеннями.

1. Оприбутковано товари:

Д-т 282.1 К-тбЗІ.

2. Відображено ПДВ: Д-т 641 К-т 631.

3. Встановлено торгову націнку: Д-т 282.1 К-т 285.

4. Передано товари із комори у виробництво, якщо націнка виробництва вища, ніж у коморі:

Д-т 23, 282.2 К-т 282.1.

Відображено різницю в рівнях торгової націнки:

Д-т 282.2 К-т 285.

5. Передано товари у виробництво, якщо націнка виробництва нижча.

Відображено різницю в рівнях торгової націнки:

Д-т 282.1 К-т 285 методом сторно; або Д-т 285 К-т 282.1.

Відображено передачу товарів: Д-т 23, 282.2 К-т 282.1.

6. Передано товари в буфет: Д-т 282.5 К-т 282, 23.

7.Реалізація товарів, продукції. Отримано оплату в касу:

Д-т 301 К-т 702.

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ:

Д-т 702 К-т 641.

Списано собівартість реалізованих товарів, продукції: Д-т 902 К-т 282.

У табл. 14.2 наведено приклад обліку на підприємстві громадського харчування за такими даними.

Оприбутковано товари (сировину, напівфабрикати) вартістю 5000 грн. без (ПДВ); встановлено торгову націнку на цю партію товарів — 60 % (3000 грн.).

Надійшли горілчані вироби на 10 000 грн. без ПДВ на умовах передоплати; рівень торгової націнки 80 % (8000 грн.).

Передано на кухню сировину для виготовлення страв на суму 8000 грн.

Передано до торгового залу із кухні всі виготовлені страви (8000 грн.) і передано із комори товари на суму 1500 грн.

Передано до бару із комори горілчані вироби на 6000 грн.

Нараховано зарплату і відрахування на соціальні заходи виробничому персоналу — 2100 грн., адміністративному персоналу — 800 грн.

Нараховано амортизацію виробничого обладнання — 180 грн.

Акцептовано рахунки за комунальні послуги — 840 грн. з ПДВ.

Реалізовано продукцію власного виробництва та товари на суму 14 400 грн., торгова націнка у вартості реалізованих товарів становить 4900 грн.

Реалізовано горілчані напої на суму 7200 грн., торгова націнка 3200 грн.; нараховано збір на розвиток виноградарства, хмелярства і садівництва 1 % від виручки — 72 грн. (7200 х х 0,01 = 72).

Таблиця 14.2