Облік видів економічної діяльності

Про підручник

Гура И.О. Облік видів економічної діяльності: Навч. посіб. — К.: Знання, 2004. — 541 с — (Вища освіта XXI століття) ISBN 966-8148-62-2

Найважливіші особливості пропонованого посібника — методологічна новизна, відповідність сучасній законодавчій та нормативній базі, повнота й універсальність за змістом. Традиційно у підручниках облік розглядається у розрізі галузей економіки і аналізуються 5—6 галузей. У цьому посібнику облік розкривається у розрізі видів економічної діяльності згідно з КВЕД і розглядаються 14 галузей. Дається стисла характеристика кожного виду економічної діяльності, розкриваються особливості та методологія бухгалтерського і податкового обліку кожного з них, широко використовуються приклади із практики. Крім того, посібник містить базовий курс фінансового обліку та теорії бухгалтерського обліку, завдяки чому ним можуть користуватися студенти з різним рівнем базової підготовки (різних курсів і спеціальностей). Матеріал викладено логічно послідовно, аргументовано і доступно. Посібник устаткований необхідними таблицями, схемами, зразками документів, розрахунків і бухгалтерських проведень.

Для студентів економічних спеціальностей. Книга буде корисною також викладачам, аспірантам, науковцям і бухгалтерам-практикам.← prev content next →