Страхова справа (2002)

ВСТУП

Формування в Україні ринкової економіки, розбудова її інфраструктури, створення дієвих механізмів господарювання для усіх суб'єктів ринку передбачає необхідність теоретичного з'ясування суті страхової діяльності, пошук адекватних новим умовам методів захисту та відшкодування втрат як фізичним, так і юридичним особам.

Разом із розвитком ринкових відносин, ускладненням взаємозв'язків між усіма суб'єктами господарювання зростає ймовірність виникнення непередбачуваних ускладнень, підвищується ступінь ризику на всіх рівнях. Підприємець у ринкових умовах ризикує втратити свій капітал, може спричинити своєю необачною поведінкою втрати капіталу у своїх постачальників, споживачів або посередників. Працівник в умовах ринку може втратити роботу, здоров'я, працездатність, заощадження, майно. Одні втрачають годувальника, комусь не повертають кредит, хтось потерпає від зміни курсу валюти і т. ін.

Суттєво впливає на зростання ризиків, пов'язаних із технікою та технологією, розвиток науково-технічного прогресу.

Все більшої гостроти набувають екологічні проблеми. Потребують професійного вирішення політичні аспекти суспільного буття.

Зростання ризику в усіх сферах людського життя та господарської діяльності зумовлює необхідність захисту громадян від можливих втрат та розподілу збитків серед широкого загалу. Закономірність тут така: чим більше суб'єктів охоплено страхуванням, тим менше воно коштує окремій особі.

Страхування у ринковій економіці ґрунтується на попередньому створенні страхових фондів із страхових внесків та на відшкодуванні збитків потерпілим-учасникам.

Отже, страхування — це спосіб захисту майнових інтересів громадян в умовах ринкової економіки. Кожна людина має знати, як вона може обмежити свій ризик і скільки їй це коштуватиме. З іншого боку, страхова справа є прибутковим різновидом підприємництва, яке в Україні тільки починає розвиватися.

Враховуючи це, в роботі висвітлюється суть страхування, аналізуються його суб'єкти та об'єкти, визначається правове поле діяльності усіх учасників страхового ринку.

Автори зосереджують увагу насамперед на нових для нашої країни видах страхування: відповідальності, кредитів, депозитів, пенсійному та медичному страхуванні, перестрахуванні. По-новому розглядаються проблеми страхування інвестицій, всебічно аналізується структура інвестиційних ризиків, обґрунтовується система їх оцінок та методів обмеження. Дається методика актуарних розрахунків. Через механізм захисту інтересів страхувальника від неплатоспроможності страховика розглядається фінансова структура страхової компанії та визначаються критерії її ефективності.

Висновки роботи апробовані в наукових дослідженнях та педагогічній діяльності в Київському національному торговельно-економічному університеті, Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Національній академії управління, Міжнародному інституті ринкових відносин і підприємництва.

Розраховано на студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців, працівників державних та комерційних структур, усіх, хто прагне професійно вирішувати проблеми страхування.


← prev content next →