Охорона праці

3.6. Розрахунок природного освiтлення

Основною задачею свiтлотехнiчних розрахункiв є: при природному освiтленнi - визначення площі свiтлових прорізів; при штучному - потужностi електричної освiтлювальної установки.

Розрахунок природного освiтлення проводиться у два етапи.

На першому етапi здiйснюється попереднiй розрахунок площi свiтлових прорiзiв

Кз - коефiцiєнт запасу, залежить вiд концентрацiї пилу у примiщеннi, перiодичностi їх очищення;

Кбуд - коефiцiєнт, що враховує затінення вiкон протилежними будинками.

На другому етапi розрахунку при обраних свiтлових прорiзах визначають дiйсне значення КПО у рiзних точках примiщення з використанням графiчного методу по БНіП II-4-79.