Охорона праці

5.3. Класифiкацiя електричних мереж, що застосовуються у промисловостi

Згiдно ПУЕ мережi дiляться:

- по напрузi: до 1000В (~220В; ~380В) та бiльш 1000В (6, 10, 35, 110, 220кВ і т. п.)

- по кiлькостi фаз: однофазні та багатофазні;

- по кiлькостi проводiв: одно, 2-х, 3-х та 4-х пpоводові;

- по режиму нейтpалі трансформатора напруги: з ізольованою та заземленою нейтpаллю трансформатора напруги.

Схема електропостачання пiдприємств показана на рис 5.2.

1- електростанцiя, 3,4 - трансформаторнi пiдстанцiї підвищуюча та понижуюча напругу відповідно; 2 - лiнiя електpопостачання з напругою більше 1000В; 5 - з напругою менше 1000В; 6 - споживач електроенергiї.

Трансформатор та лiнiї електропередачi створюють електричнi мережi. Електричнi мережi до тисячi вольт виконують:

- по кiлькостi проводiв: двох, трьох та чотирьох проводовi;

- по режиму роботи нейтралі трансформатору: з iзольованою та заземленою нейтраллю трансформатору.

На рис. 5.3. і 5.4. приведенi схеми електричних мереж з наругою до 1000 В.

1, 2, 3 - фазні проводи;

0 - нейтральна точка трансформатору напруги;

R0 - опір заземлюючого пристрою трансформатора напруги;

R1, R2, R3 і Rн - опори фазних і нульового пpоводів відповідно вiдносно землi;

Uл і Uф - лінійна (220В) і фазна (380В) напруги.