Охорона праці

5.5.3. Нормування напруги дотику

Згiдно ДСТ 132.1.038-82 установлюються гранично припустимих рівні напруг дотику та струмiв залежно вiд тривалостi впливу, умов виконання робiт і режиму роботи електричних мереж. В табл.5.2. приведенi цi рiвнi при проходженнi струму вiд однiєї руки до другої та вiд руки до нiг при нормальному режимi електроустановок для мереж до 1000В з любим режимом нейтралі і вище з ізольованою нейтраллю.Значення напруг та струмiв для осiб, що виконують роботу в умовах високих температур (понад 250C) та вiдносної вологостi повiтря (вище 75%), параметри нормуються у три рази менші.