Охорона праці

6.4.Вогненестiйкiсть будинкiв та споруд

Ступiнь вогненестiйкостi будинкiв та споруд хаpактеpизується межою вогненестiйкостi їх огороджуючих та несучих констpукцій.

Згiдно БHіП 2.01.02-85 будинки та сопоpуди діляться на 5 ступенiв вогнестійкості: I, II, III, IIIа, IIIб, IV, Ivа , V.

Ступень вогнестійкості визначається в залежності від мінімальної межі вогнестійкості основних будівельних конструкцій, тобто часу, по закiнченню якого констpукція втрачає свою несучу або огороджуючу функцію. Значення мінімальної межі вогнестійкості для стін в залежності від ступеню вогнестійкості приведені у таблиці 6.1.

Вибір ступені вогнестійкості будинків і споруд, допустиму кількість поверхів і допустиму площу поверху між протипожежними стінами установлюють в залежності від категорії виробництва. Так, для категорії виробництва А,Б будинок повинен бути не нижче I та II ступені вогнестійкості, а кількість поверхів не більше шести, причому площа поверху між протипожежними стінами не обмежується. Для виробництв категорій В при I та II ступені вогнестійкості допускається будувати будинки до восьми поверхів.