Політична економія (1999)

1. Кругооборот капіталу

У залежності від сфери використання розрізняють промисловий, торговий, позичковий та земельний капітали. Промисловий капітал - це капітал, який здійснює свій рух за формулоюБудь-який промисловий капітал починає свій руху вигляді певної суми грошей і проходить три стадії, які охоплюють сферу виробництва і сферу обігу.

Перша стадія. Власник грошей купує на ринку товари, необхідні Для продуктивного споживання, тобто робочу силу (PC) і засоби виробництва (ЗВ). В результаті цього акту грошовий капітал (Г) перетворюється у продуктивний капітал.

Перетворення грошового капіталу в продуктивний позначається формулоюПісля цього обіг переривається і починається процес виробництва, тобто друга стадія.

Друга стадія. В процесі виробництва робітники своєю працею Переносять на вироблюваний товар вартість спожитих засобів виробництва і створюють нову вартість, яка складається з відтвореної вартості робочої сили та додаткової вартості.

Вироблений товар відрізняється від товарів, закуплених капіталістом на першій стадії руху капіталу, не тільки за своєю натуральною формою, але і за вартістю: він включає в себе додаткову вартість. В результаті другої стадії руху продуктивний капітал перетворюється в товарний.

Це перетворення здійснюється за формулоюТретя стадія. Капіталіст повертається на ринок, де реалізує вироблені товари, перетворює їх в гроші. Тобто капітал з товарної форми знову переходить в грошову.

Це перетворення здійснюється за формулою Т' - Г'

Таким чином, капітал в своєму русі послідовно проходить три стадії і приймає три функціональні форми - грошову, продуктивну і товарну.

Грошовий капітал є першою формою капіталу. Гроші тут стають капіталом тому що вони використовуються для купівлі не будь-яких товарів, а лише таких, які можуть функціонувати як продуктивний капітал, тобто засобів виробництва і робочої сили.

Функція грошового капіталу полягає в тому, що він створює умови для з'єднання робочої сили із засобами виробництва.

Продуктивний капітал є другою формою капіталу. З перетворенням грошового капіталу в продуктивний, процес обігу переривається і починається процес виробництва.

Функція продуктивного капіталу заключається у виробництві додаткової вартості. В цьому ж полягає і мета капіталістичного виробництва. Капітал стає продуктивним лише тому що виробляється додаткова вартість.

Товарний капітал є третьою формою капіталу. Зрослу капітальну вартість, що міститься і вироблених товарах, необхідно реалізувати, перетворити в грошову форму.

Функція товарного капіталу заключається в реалізації зрослої капітальної вартості.

Послідовне перетворення капіталу із однієї функціональної форми на іншу і повернення його до вихідної форми називається кругооборотом капіталу.

Капітал, який в ході свого повного кругообороту приймає і скидає ці форми і в кожній із них виконує відповідну їй функцію, називається промисловим капіталом. Слово "промисловий" вживається тут в тому значенні, в якому воно ведеться капіталістично.

Промисловий капітал - це капітал, який не лише привласнює додаткову вартість, але і сам її створює.

Звичайно, рух промислового капіталу не обмежуються одним кругооборотом. Оскільки процес виробництва є процесом безперервним, остільки рух промислового капіталу постійно відновлюється, а формула кругообороту набирає вигляду безкінечної спіралі

При безперервному повторенні кругообороту промисловий капітал не тільки послідовно приймає три вказані форми - грошову, продуктивну і товарну - але і в кожний даний момент перебуває в усіх цих трьох формах.

Одночасне перебування капіталу в трьох формах - необхідна умова безперервності виробництва. Поряд з цим кожна форма капіталу здійснює свій власний рух у вигляді самостійного кругообороту.