Управління персоналом фірми (2003)

6. Вибір кандидата, визначення винагороди її адаптація

На основі аналізу результатів методів відбору керівник вибирає кандидата, що найбільше підходить для даної посади. Відділ людських ресурсів готує лист-пропозицію кандидату, що містить опис умов його роботи, підпорядкованість, величину за робітної плати, режим роботи, пільги, які надаються торговою організацією.

Після рішення про прийом складається контракт чи трудова угода.

Винагорода — це все те, що людина вважає цінним дія себе.

Керівник має справу з двома головними типами винагороди: внутрішньою і зовнішньою.

До внутрішньої винагороди відносяться почуття досягнення результату, змістовності, значимості виконуваної роботи.

До зовнішньої винагороди відносяться заробітна плата, просування по службі, символи службового престижу, додаткові виплати.

Щоб визначиш, як і в яких пропорціях потрібно застосовувати внутрішню \ зовнішню винагороду, адміністрація повинна встановити, які потреби її працівників.

Методи задоволення потреб вищих рівнів.

1. Соціальні потреби:

а) дайте працівникам таку роботу, що дозволила б їм спілкуватися;

б) проводьте з підлеглими періодичні наради;

в) не намагайтеся зруйнувати неформальні групи, якщо вони не завдають торговій організації реального збитку.

2. Потреби в повазі:

а) пропонуйте змістовну роботу;

б) заохочуйте досягнуті результати;

в) делегуйте підлеглим додаткові права і повноваження;

г) просувайте по службових сходинках;

д) забезпечуйте навчання і перепідготовку, що підвищує рівень компетентності.

3. Потреби в самовираженні:

а) давайте складну і важливу роботу, що вимагає повної від

дачі;

б) заохочуйте і розвивайте в підлеглих творчі схильності.

Принципи визначення винагороди.

Порівняння передбачуваної винагороди з потребами працівника і приведення їх у відповідність.

Принцип справедливого визначення винагороди в порівнянні з працівниками, що виконують аналогічну роботу. Стадії адаптації:

стадія ознайомлення;

стадія пристосування;

стадія асиміляції;

стадія ідентифікації. Види адаптації:

Соціально-психологічна адаптація.

Психофізична адаптація.

Професійна адаптація.