Теорія фінансів (2000)

ПЕРЕДМОВА

Фінанси є фундаментальною підвалиною цивілізації. Як і держава, ринок, гроші, власність, релігія вони — ефективне знаряддя здійснення державної політики, спрямованої на забезпечення життєдіяльності суспільства, і насамперед процесів розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту між різними верствами населення, окремими господарськими структурами й територіями; усунення вад ринкових механізмів щодо розміщення ресурсів і забезпечення суспільними благами; заохочення бізнесу, ділової та інвестиційної активності, мотивації до праці; антициклічне регулювання економіки; підтримання рівня зайнятості; стабілізацію економічного стану в державі.

За умов побудови ринкової моделі економіки дуже важливе значення має глибоке усвідомлення економічної природи й суті фінансів, їхньої об'єктивної необхідності, зв'язку з іншими економічними категоріями і ролі в економічній системі держави. У підручнику особлива увага приділяється вивченню теоретичних засад функціонування й розвитку фінансів, складових фінансової системи держави, форм і видів фінансових ресурсів, фінансової політики й науки, фінансового механізму, бюджету, податків, управління фінансами, фінансового ринку й фінансового контролю.

Курс "Теорія фінансів" є обов'язковою дисципліною за навчальними планами економічних вузів і спеціальностей. Підручник написаний відповідно до програми курсу, затвердженої вченою радою економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Автор підручника поставив собі за мету сприяти активнішому вивченню цієї дисципліни і професійному зростанню студентської молоді.


← prev content next →