Менеджмент (2003)

2. ТЕХНОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

Складові внутрішнього середовища організації в процесі управління взаємодіють між собою і зовнішнім оточенням. З'єднуючою і керуючою ланкою виступає менеджер, який спрямовує діяльність організації у потрібне русло. Процес управління буде ефективним лише за чітко налагодженого інформаційного забезпечення, яке здійснюється у ході комунікацій. Використання сучасних технологій опрацювання інформації дає змогу менеджерам оперативніше реагувати на виникнення управлінських проблем, приймати обґрунтовані рішення щодо їх усунення і контролювати хід їх виконання. Від раціональної побудови інформаційних потоків в організації, від повноти і швидкості їх опрацювання менеджерами залежатиме ефективність управлінських рішень.