Менеджмент (2003)

3. ЗАГАЛЬНІ ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

Існування і розвиток організації забезпечується ефективним здійсненням функцій менеджменту, серед яких особлива роль належить загальним функціям — плануванню, організуванню, мотивуванню, контролюванню. Вони властиві всім рівням менеджменту і характеризуються регулярністю та циклічністю. З їх допомогою визначають напрями діяльності організації, встановлюють конкретні цілі та завдання, вибирають засоби та ресурси для їх реалізації, організовують ефективну взаємодію працівників, вмотивованих на досягнення поставлених цілей, контролюють досягнуті результати.