Історія економічних учень (2005)

4.1. Започаткування класичної політичної економії в Аглії та Франції

Величезна неминуща .заслуга класичної політичної економії в тому, що вона відкрила загальну залежність економічного процесу і всебічно розвинула метод мислення, властивий теоретичній економічній науці. Тим самим був зроблений крок до пізнання економічної дійсності.

В. Ойкен