Історія економічних учень (2005)

7.1. Передумови виникнення та методологічні особливості історичної школи

Німецькі дослідники здійснили ретельний і глибокий аналіз, який помітно збагатив наші знання і значною мірою розширив межі економічної теорії.

А. Маршам

З погляду історика людство не можна розглядати як єдине ціле. Необхідно взяти іншу одиницю.

Л.Н. Гумільош