Історія економічних учень (2005)

8.3. Становлення математичної школи в економічній теорії

Економічна наука, якщо вона претендує на те, щоб вважатися наукою, має бути математичною наукою... просто тому, що вона має справу з кількостями.

B.C. Джевонс

Взаємна залежність економічних феноменів робить необхідним використання математики для вивчення цих феноменів: звична логіка може досить бобре слугувати вивченню відносин причинності, але швидко стає безсилою, як тільки йдеться про відносини взаємної залежності.

В. Парето