Історія економічних учень (2005)

9.2. КРИЗА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ ТА ЇЇ ВИСВІТЛЕННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

9.2. КРИЗА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ ТА ЇЇ ВИСВІТЛЕННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЛІТЕРАТУРІ