Інноваційний менеджмент

3. ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ЯК ОБ'ЄКТ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Діяння є жива єдність теорії і практики.

Арістотель

За останні п'ятдесят років наукові дослідження перетворились із розкоші в необхідну умову існування.

Дж. Бернал

Наука — сила! Ф. Бекон

3.1. Загальна характеристика інноваційного процесу: поняття, сутність, зміст.

3.2. Структура інноваційного процесу.

3.3. Моделі поширення інновацій.

3.4. Причини та джерела інноваційних ідей.

3.5. Чинники успішності та невдач нововведень.