Інноваційний менеджмент

5. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Держава створюється не тільки ради того, щоб жити, але переважно для того, щоб жити щасливо.

Арістотель

Стало очевидним, що розвиток економіки країни дедалі в більшій мірі залежить не від її природних ресурсів, а від того, як вона використовує свої техніко-тех-нологічні ресурси.

Д. Хафстад — віце-президент корпорації «Дженерал моторз»

5.1. Роль держави у створені механізму регулювання інноваційного процесу та інноваційної діяльності.

5.2. Державна інноваційна політика.

5.3. Методи реалізації інноваційної політики.