Основи економічних знань (2001)

1. Сутність ринку

Ринки виникли ще в період розпаду первіснообщинного ладу, коли між общинами і племенами почався регулярний обмін, який здійснювався у певному місці й у певний час.

Еволюція ринку. В процесі поглиблення суспільного поділу праці, з розвитком міст для торгівлі товарами виділяють певні місця — ринкові площі. Тому поняття "ринок" спершу означало місце, де продавали і купували товари.

У XII ст. починає розвиватися обмін між містами. В них проводять численні регулярні ярмарки. Так, у середині XII ст. ярмарки у великих містах на півдні Франції відбувалися по 6 разів на рік. Це свідчило про початок формування єдиного внутрішнього ринку і розширення меж ринку до окремого району, де взаємодіють (вступають в економічні відносини) продавці та покупці.

Таке розуміння ринку значною мірою збереглося й донині. Існує, наприклад, у західній економічній літературі визначення ринку як інституту або механізму, що зводить продавців і покупців окремих товарів і послуг. Але таке визначення не відповідає реаліям сьогодення.

У давнину перед тим, як зустрітися на ринковій площі з покупцями, продавці спершу розселялися зі своїм товаром на околиці міста і лише в дні ярмарку завозили його на площу. Нині продавець може ввечері прорекламувати свій товар по телебаченню, за наявності попиту на нього зібрати сотні, а то й тисячі замовлень по телефону, а наступного дня розіслати товари поштою, не зустрічаючись безпосередньо з покупцем.

Інша ситуація виникає при купівлі такого виду сучасного товару, як акції, облігації. Якщо великий банк купує значну кількість акцій в іншого банку або компанії, то необхідну для цього суму передають електронною поштою у вигляді сигналів і зараховують на рахунок продавця. Існують свої відмінності й при продажу нерухомого майна, грошей, робочої сили, знань, інформації тощо. Отже, доходимо висновку, що традиційне розуміння сутності ринку не узгоджується з практикою.

Але в будь-якому випадку є покупець і продавець (з посередниками або без них), які вступають між собою у відносини купівлі-продажу різноманітних товарів і послуг.

Ринок — сукупність продавців і покупців, які вступають між собою в економічні відносини з приводу купівлі-продажу товарів і послуг за допомогою механізму узгодження цін на основі попиту і пропозиції.

Сутність ринку повніше (системно) розкривається у виконуваних ним функціях.

Функції ринку. В сучасній економічній системі ринок виконує такі позитивні функції:

вартісноутворюючу та ціноутворюючу — здійснює остаточне визначення вартості товарів і послуг та їх реалізацію, перетворює продукт праці на товар;

відтворювальну — забезпечує безперервність процесу суспільного відтворення (зокрема, зв'язок між виробництвом і споживанням), формує цілісність національної системи та її зв'язок з іншими національними економіками в масштабі світового ринку;

стимулюючу — спонукає виробників товарів і послуг знижувати індивідуальні затрати нижче від суспільно необхідних, підвищувати суспільну корисність товарів і послуг, їхню якість і споживні властивості;

регулюючу — здійснює регулюючий вплив на економіку загалом, на пропорції між різними сферами та галузями економіки, приводить у відповідність платоспроможний попит і пропозицію, нагромадження і споживання та інші пропорції;

контролюючу — сприяє контролю споживачів над виробництвом, вирівнюванню цін;

конкурентно-стимулюючу — посилює конкуренцію між виробниками товарів і послуг як в масштабі окремої країни, так і в межах світового господарства, а отже стимулює рушійні сили економічної системи;

сануючу — сприяє збанкрутінню нежиттєздатних підприємств, завдяки чому оздоровлює економічну систему.

У перші роки трансформування адміністративно-командної системи у капіталістичну ринкову деякі економісти, керівники урядів пострадянських держав перебували у стані ейфорії щодо здатності ринку перетворити витратну економіку на високоефективну. У другій половині 90-х років з'явилися більш тверезі оцінки можливостей ринку і навіть саркастичні висловлювання на його адресу. На підставі практики перехідного періоду можна дійти висновку, що ринок виконує не лише позитивні, а й негативні функції, має певні недоліки. Вони розглядатимуться в темі, присвяченій економічним функціям держави, які значною мірою зумовлені необхідністю нейтралізувати негативні сторони ринку.

Водночас слід усвідомити, що позитивні сторони ринку можуть бути реалізовані лише за належних умов.