Основи економічних знань (2001)

3. Монополії та конкуренція

Причини виникнення монополій. У процесі конкурентної боротьби відбувалася концентрація виробництва.

Концентрація виробництва - зосередження засобів виробництва, працівників і обсягів виробництва на крупних підприємствах.

Рушійною силою цього процесу є конкурентна боротьба. Щоб вціліти у ній, отримати більше прибутків, підприємці змушені впроваджувати нову техніку, розширювати масштаби виробництва. При цьому з маси дрібних та середніх підприємств поступово виділяється кілька найкрупніших.

Перед ними постає альтернатива: або продовжувати між собою виснажливу боротьбу, або дійти згоди щодо масштабів виробництва, цін, ринків збуту тощо. Як правило, вони обирають другий шлях, який приводить до укладення між ними угод (гласних і негласних), що є однією з найхарактерніших рис монополізації економіки.

Монополії виникають внаслідок не лише концентрації, а й централізації виробництва і капіталу.

Централізацій виробництва — збільшення масштабів виробництва продукції внаслідок об'єднання декількох окремих підприємств в одне із загальним управлінням.

Централізація капіталу - збільшення розмірів капіталу внаслідок об'єднання або злиття раніше самостійних капіталів.

Ще однією важливою причиною виникнення монополістичних тенденцій в економіці є перетворення індивідуальної капіталістичної власності на гальмо розвитку продуктивних сил. Це означає, зокрема, що в останній третині XIX ст. наукові винаходи (нові методи виплавляння сталі, нові види двигунів тощо) зумовили необхідність будівництва таких заводів, які нездатний був збудувати жоден капіталіст окремо, або для накопичення необхідних коштів необхідний був тривалий період. Отже, потрібна була нова форма власності яка б могла швидко розв'язати ці проблеми. Нею й стала акціонерна капіталістична власність, яка виникла внаслідок об'єднання декількох капіталістів. Тому не дивно, що масово такі товариства утворюються в останній третині XIX ст.